Мэдээлэл

“Хөвсгөл сорилт” унадаг дугуйн мөсөн замын аяллын Finish медаль хэвлэгдлээ

Эр зориг, тэсвэр хатуужил шалгасан “Хөвсгөл сорилт” унадаг дугуйн мөсөн замын 271 км аяллын Finish медаль авах мөч ойртож байна. Энэ медаль нь танд өөрөө өөрийгөө ялан дийлсэний баталгаа болж насан туршид дурсагдах хүндтэй медаль байх болно.