4. Сайн дурын ажилтны бүртгэл

1. Бүртгэл хаагдах огноо: 2016 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12:00 цаг 2. Сайн дурын ажилтны тоо: 4 хүн
  • - Туслах ажилтан 1 хүн
  • - Фото зурагчин 1 хүн
  • - Зураглаач 1 хүн
  • - Фургон автомашинтай жолооч 1 хүн